O školce

Motto školky

Svět je plný dětí, hraček,
svět je plný písniček,
svět je plný kostiček.


O nás

Klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu. Vedeme děti k tomu, aby se vzájemně respektovaly a chovaly se k sobě kamarádsky. To vše se děje formou hry, objevováním nových skutečností a osvojováním si dovedností v přirozeném prostředí a pozitivní atmosféře.

Pro výchovně – vzdělávací práci s dětmi využíváme vlastní vzdělávací program HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY, cyklus Barevné kamínky a tematický projekt „Kostičky“.


Oblasti vzdělávání

  • dítě a jeho tělo
  • dítě a psychika
  • dítě a ten druhý
  • dítě a společnost
  • dítě a svět

Celoročně využíváme krásnou a prostornou zahradu, v letních měsících mají děti k dispozici bazén pro hry a osvěžení.