Stravování a platby

Stravné a školné – přehled pro rodiče:  PDF – Stravné/školné 05/06 2021                     

Pokud se dokument nenačte správně v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem na odkaz a „Uložit odkaz jako…“    

Heslo vám sdělíme v MŠ

Záloha na stravování

Při nástupu dítěte do MŠ se platí hotově záloha 500,- Kč na stravování. Tuto částku prosím uhraďte do 1 měsíce po nástupu do školky ( u vedoucí stravování v úřední den). Záloha je platná po celou dobu docházky a stravování dítěte v MŠ.

Stravné

Finanční limit na nákup potravin od 1.9.2017:

Kategorie dětí ve věku 3-6 let platí:

Přesnídávka 9 Kč (6 Kč přesnídávka + 3 Kč pitný režim)
Oběd 23 Kč
Svačina 8 Kč
Celkem 40 Kč

Strávníci, kteří ve školním roce dovrší 7 let (kategorie 7 – 10 let):

Přesnídávka 9 Kč
Oběd 25 Kč
Svačina 8 Kč
Celkem 42 Kč

Školné

Předškolní děti: zdarma
Děti s odkladem školní docházky: zdarma
Ostatní děti: 700,- Kč (od roku 2021/2022 – 780 Kč)

Pokud rodiče pobírají soc. dávky, lze požádat o oproštění od platby školného.

Platba stravného

Platby za odebranou stravu a školné uhradí rodiče vždy do 15.dne následující měsíc a to převodem na účet MŠ  1422522399/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Platby mohou být uhrazeny takto:

– zřízením souhlasu s inkasem v peněžním ústavu (formulář u ved. stravování)
– převodem na účet v ČS: 1422522399/0800
var. symbol: rodné číslo dítěte

Stravné i školné se platí vždy do 15. dne v měsíci.

Označování alergenů – informace:

Od 13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin a všech zařízení veřejného stravování označit alergeny, které mohou způsobit u některých strávníků alergie na určité potraviny. Podrobnosti najdete ve zvláštním článku: http://mskolektivnidum.cz/info-ze-skolni-jidelny-oznacovani-alergenu/

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny (.doc)

Kontakty

Vedoucí stravování:
Radana Prokopová

Úřední den:
Pondělí 12.00 – 16.00 hod

Telefon:
577 217 832