Medvídci

Medvidci trida

Medvídci
Třídní učitelky Veronika Blahušová
Miroslava Bartoňová
Telefonní kontakt 731 654 251

Celé česko čte dětem

Naše třída je také zapojena do programu Celé česko čte dětem.

Fotogalerie třídy