Aktuální informace pro rodiče – zahájení školního roku

Zahájení provozu MŠ po rekonstrukci

Provoz naší MŠ bude po rekonstrukci opět zahájen ve středu 1.10.2014.

Nové děti
Od 1.10. nastoupí děti přijaté v novém školním roce 2014-2015.

Ostatní děti
Od 1.9. nastoupí do stávajících pronajatých prostor 12. ZŠ Podhoří a 10.ZŠ Bartošova čtvrť.
Děti, které navštěvovaly 1.ZŠ budou rozděleny na ZŠ Podhoří a Bartošova čtvrť.

Platba stravného za děti na ZŠ Bartošova čtvrť
Za děti, které budou od 1.9. chodit na 10.ZŠ Bartošova čtvrť, je potřeba vložit částku 790 Kč v kanceláři vedoucí stravování ZŠ (paní Dynková) a to ve dnech 29.8. (7:15 – 10:00) a 1.9. (od 7:00).

Platba stravného za děti na ZŠ Podhoří
Na 12.ZŠ se záloha na stravné nedává. Vyúčtování bude provedeno po skončení školní docházky obvyklým způsobem.

Telefon pro více informací
Rodiče dětí, které navštěvovaly v červnu 1.ZŠ, již byli informováni. Pokud máte další dotazy můžete v době od 10h do 16h volat na čísla: 731 654 263 nebo 605 300 641

 
PROSBA
Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem obou ZŠ prosíme rodiče – pokud máte možnost –  nechejte prosím děti do 1.10. ještě doma. Děkujeme za pochopení.

Nová telefonní čísla od 1.10.2014

Od 1.10.2014 budou platit nová telefonní čísla na naše třídy:

1. třída (Medvídci) – 731 654 251
2. třída (Rybičky) – 731 654 253
3. třída (Motýlci) – 731 654 254
4. třída (Berušky) – 731 654 262
5. třída (Veverky) – 731 654 263
6. třída (Myšičky) – 731 654 267

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí

Rodiče nových dětí pozve telefonicky v průběhu září paní ředitelka na informativní schůzku.
Nové seznamy dětí budou včas zveřejněny na našich webových stránkách.