Děkujeme! Letošní Den pro Zuzanku vynesl přes 408.000 Kč!