Den pro Zuzanku 2014 – letos s Jankem Ledeckým

Ve středu 10. prosince se v naší školce uskuteční už 3. ročník charitativní akce na podporu oddělení dětské onkologie v Brně – Den pro Zuzanku.

Jedná se o jednorázovou finanční sbírku , z jejíhož výtěžku jsou vždy nakupovány konkrétní pomůcky a vybavení pro oddělení dětské onkologie v Brně.

Akce se koná vždy jeden den v roce jako vzpomínka na malou Zuzanku Oškerovou, která chodila k nám do školky a v srpnu 2012 podlehla v pěti letech zákeřné nemoci – leukemii. Od toho roku jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto dobročinnou akci, která má nejen připomenout Zuzančinu památku, ale také ukázat dětem ze školky, že i ony mohou pomoci.

Charitativní jarmark, Janek Ledecký a další hosté

Podstatou celé akce je charitativní jarmark, na němž se prodávají výrobky dětí , které mohou nakoupit rodiče i další návštěvnici. K částce za prodané výrobky ještě rodiče dětí přispívají libovolnou částkou jako „dobrovolným vstupným“ na akci.

Pro rodiče , přátele a hlavně pro děti za jejich snahu je připraven vždy malý koncert přímo ve školce. Letos bude hostem Janek Ledecký, který zazpívá své písně a připraveno je i společné koncertování přímo se sborem dětí z mateřské školy. Již tradičním každoročním hostem je také bývalý hokejový obránce Martin Hamrlík, nebo jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák … a další zajímaví hosté.

Akce se letos koná pod záštitou a s přímou podporou Statutárního města Zlína, které samo prostřednictvím Odboru školství přispívá jednotlivým školkám na nákup materiálu na výrobu dárků.

Krtek NF

Spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek

Celá finanční sbírka je zaštítěna známým a transparentním Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, který za veškerý výtěžek nakupuje předem dohodnuté věci potřebné pro vybaveni dětské onkologie v Brně, jehož seznam a potřebnost je rodiči Zuzanky konzultována přímo s vedením oddělení.

V minulém roce, kdy se na Dni pro Zuzanku vybrala celková částka 212.800 Kč, byly prostředky věnovány na nákup přístroje na zobrazení povrchových žil – Vein-Viewer v hodnotě 150.000 Kč , za zbylé finančni prostředky (62.800 Kč) byly nakoupeny nové stolky k l ůžkům pro pacienty standartního oddělení.

 

Den pro Zuzanku 2014 - plakátek