Den pro Zuzanku 2014 – pomůžete také?

Ve středu 10. prosince se v naší MŠ uskuteční již třetí ročník charitativní akce „Den pro Zuzanku“.

Jedná se o jednorázovou finanční sbírku, z jejíhož výtěžku jsou vždy nakupovány konkrétní pomůcky a vybavení pro oddělení dětské onkologie v Brně.

Akce se koná vždy jeden den v roce v prostorách naší MŠ. Právě k nám totiž chodila malá Zuzanka, která v srpnu 2012 podlehla v pěti letech zákeřné nemoci – leukemii. Od toho roku jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto dobročinnou akci, která má nejen připomenout Zuzančinu památku, ale také ukázat dětem ze školky, že i ony mohou pomoci…

Pomůžete také?

V této souvislosti bychom chtěli požádat i Vás a Vaši společnost o příspěvek do letošní charitativní sbírky.

Pokud budete mít možnost přispět minimální částkou 3.000 Kč, pomůžete dobré věci s přímým účelem. V případě zájmu vám zašleme/předáme koncept Darovací smlouvy, v niž stačí doplnit pouze nacionále vaší společnosti, eventuelně přepsat výši darované částky podle vaší vůle a možností (stanovena byla pouze spodní hranice částky 3.000 Kč, horní hranici necháme rádi na Vás 🙂

Podrobnosti ráda sdělí paní ředitelka Hana Kadlčáková (605 300 641 nebo e-mail v kontaktech).

A samozřejmě už nyní Vás zveme 10. prosince do Mateřské školy Osvoboditelů ve Zlíně od 15:00 hodin na Den pro Zuzanku 2014. Přijďte se přesvědčit, že ten pocit dobrého skutku za to určitě stojí…

Letošní program – jarmark, Janek Ledecký a další hosté

Podstatou celé akce je charitativní jarmark, na němž se prodávají výrobky dětí , které mohou nakoupit rodiče i další návštěvnici. K částce za prodané výrobky ještě rodiče dětí přispívají libovolnou částkou jako „dobrovolným vstupným“ na akci.

Pro rodiče, přátele a hlavně pro děti za jejich snahu je připraven vždy malý koncert přímo ve školce. Letos bude hostem zpěvák Janek Ledecký, který zazpívá své písně a připraveno je i společné koncertování přímo se sborem dětí z mateřské školy. Již tradičním každoročním hostem je také bývalý hokejový obránce Martin Hamrlík, nebo jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák… a další zajímaví hosté.

Akce se letos koná pod záštitou a s přímou podporou Statutárního města Zlína, které samo prostřednictvím Odboru školství přispívá jednotlivým školkám na nákup materiálu na výrobu dárků.

Spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek

Celá finanční sbírka je zaštítěna známým a transparentním Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, který za veškerý výtěžek nakupuje předem dohodnuté věci potřebné pro vybaveni dětské onkologie v Brně, jehož seznam a potřebnost je rodiči Zuzanky konzultována přímo s vedením oddělení.

V minulém roce, kdy se na Dni pro Zuzanku vybrala celková částka 212.800 Kč, byly prostředky věnovány na nákup přístroje na zobrazení povrchových žil – Vein-Viewer v hodnotě 150.000 Kč , za zbylé finanční prostředky (62.800 Kč) byly nakoupeny nové stolky k lůžkům pro pacienty standardního oddělení.

Za organizační tým charitativní akce „Den pro Zuzanku“:

Daniela a Dušan Oškerovi (rodiče Zuzanky)
Hana Kadlčáková – ředitelka MŠ Osvoboditelů
Michal Žáček – organizátor

 

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2012

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2013