Den pro Zuzanku 2015 letos s Anetou Langerovou – pomůžete také?

Ve středu 9. prosince se v naší školce (a nově také v dalších třech MŠ ve Zlíně) koná už čtvrtý ročník charitativní akce „Den pro Zuzanku“.

Jedná se o jednorázovou finanční sbírku, z jejíhož výtěžku jsou vždy nakupovány konkrétní pomůcky a vybavení pro oddělení dětské onkologie v Brně.

Celá akce se jmenuje po Zuzance, která k nám chodila do školky a v srpnu 2012 podlehla v pěti letech zákeřné nemoci – leukemii. Od toho roku jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto dobročinnou akci, která má nejen připomenout Zuzančinu památku, ale také ukázat dětem ze školky, že i ony mohou pomoci…

Podstatou sbírky je charitativní jarmark, na němž se prodávají  výrobky dětí, které mohou nakoupit rodiče i další návštěvníci. K částce za prodané výrobky ještě rodiče dětí přispívají libovolnou částkou jako „dobrovolným vstupným“ na akci. Velmi podstatnou část shromážděné částky tvoří také dobrovolné příspěvky od dárců – firem, které také pravidelně oslovujeme.

Pomůžete také?

Dovolujeme si tedy oslovit i Vás a Vaši společnost se žádostí o posouzení možnosti přispět do letošní charitativní sbírky. 

Pokud budete mít možnost přispět minimální částkou 3.000 Kč, pomůžete dobré věci s přímým účelem. V případě zájmu vám zašleme/předáme koncept Darovací smlouvy, v niž stačí doplnit pouze nacionále vaší společnosti, eventuelně přepsat výši darované částky podle vaší vůle a možností (stanovena byla pouze spodní hranice částky 3.000 Kč, horní hranici necháme rádi na Vás 🙂

Podrobnosti ráda sdělí paní ředitelka Hana Kadlčáková (605 300 641 nebo e-mail v kontaktech).

Program – jarmark, Aneta Langerová a další hosté

Letošního Dne pro Zuzanku se kromě MŠ Osvoboditelů účastní také MŠ Sokolská, MŠ Dětská Jižní Svahy a Firemní školka Oskárek Otrokovice.

Akce se i letos koná pod záštitou a s přímou podporou Statutárního města Zlína, které přispívá jednotlivým školkám na nákup materiálu na výrobu dárků. Patronkou a milým hostem letošního Dne pro Zuzanku bude zpěvačka Aneta Langerová.

Spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek

Celá finanční sbírka je zaštítěna známým a transparentním Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, který za veškerý výtěžek nakupuje předem dohodnuté věci potřebné pro vybaveni dětské onkologie v Brně.

Například v minulém roce 2014 se podařilo na Dni pro Zuzanku shromáždit úctyhodnou částku 245 tisíc korun, za kterou byly nakoupeny potřebné pomůcky a přístroje pro Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (lineární dávkovač Argus, desinfektor, infuzní pumpa Argus, kyslíkový koncentrátor a aplikátor pro domácí péči a nové matrace do postýlek dětských pacientů).

Z vybrané částky nikdy nejsou hrazeny žádné provozní režie či náklady – vždy je transparentně (přes účet dětské onkologické nadace Krtek) a v plné výši použita na nákup pomůcek, jejichž přesný seznam rodiče Zuzanky vždy předem konzultují s zástupcem kliniky MUDr. Pavlem Mazánkem.

 

Za organizační tým charitativní akce „Den pro Zuzanku“:

Daniela a Dušan Oškerovi (rodiče Zuzanky)
Hana Kadlčáková – ředitelka MŠ Osvoboditelů
Michal Žáček – organizátor

 

Reportáže z minulých ročníků:

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2012

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2013

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2014