Den pro Zuzanku 2016 letos s Čechomorem a dalšími hosty

V pátek 16. prosince od 15.00 se v naší školce (a také v dalších MŠ ve Zlíně) koná už pátý ročník charitativní akce „Den pro Zuzanku“.

Jedná se o jednorázovou finanční sbírku, z jejíhož výtěžku jsou vždy nakupovány konkrétní pomůcky a vybavení pro oddělení dětské onkologie v Brně.

Celá akce se jmenuje po Zuzance, která k nám chodila do školky a v srpnu 2012 podlehla v pěti letech zákeřné nemoci – leukemii. Od toho roku jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto dobročinnou akci, která má nejen připomenout Zuzančinu památku, ale také ukázat dětem ze školky, že i ony mohou pomoci…

Podstatou sbírky je charitativní jarmark, na němž se prodávají  výrobky dětí, které mohou nakoupit rodiče i další návštěvníci. K částce za prodané výrobky ještě rodiče dětí přispívají libovolnou částkou jako „dobrovolným vstupným“ na akci. Velmi podstatnou část shromážděné částky tvoří také dobrovolné příspěvky od dárců – firem, které také pravidelně oslovujeme.

Program – jarmark, Čechomor, Zdravotní klauni a další hosté

Kdo se zúčastní letošního ročníku?

  • Karel a Franta ze skupiny Čechomor
  • Zdravotní klauni
  • Jožka Zimovčák na vysokém kole
  • Miroslav Adámek – primátor města Zlína
  • a další hosté v programu pro děti a rodiče

Den pro Zuzanku-poster-KOLEKTIVNI-2016

Výtěžek z jarmarku a sbírky bude přímo věnován dětské onkologii v Brně

Za výtěžek z akce se vždy nakupují předem dohodnuté věci potřebné pro vybavení oddělení dětské onkologie Masarykovy fakultní nemocnice v Brně.

V loňském roce se podařilo na Dni pro Zuzanku shromáždit částku 356 tisíc korun, za kterou byly nakoupeny potřebné pomůcky a přístroje.

Z vybrané částky nikdy nejsou hrazeny žádné provozní režie či náklady – vždy je transparentně a v plné výši použita na nákup pomůcek, jejichž přesný seznam rodiče Zuzanky vždy předem konzultují s zástupcem kliniky MUDr. Pavlem Mazánkem.

 

Za organizační tým charitativní akce „Den pro Zuzanku“:

Daniela a Dušan Oškerovi (rodiče Zuzanky)
Hana Kadlčáková – ředitelka MŠ Osvoboditelů
Michal Žáček – organizátor

 

Reportáže z minulých ročníků:

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2012

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2013

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2014

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2015