Důležité: Výzva rodičům od ředitelky MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby byla mateřská škola pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo v ní k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 nevodili do mateřské školy a nechali je ve 14denní karanténě doma.

Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dne 6. března 2020.


V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, do neděle 8. března na moji mailovou adresu:

info@mskolektivnidum.cz

Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

Mgr. Hana Kadlčáková
ředitelka mateřské školy