FOTO: Na Dni pro Zuzanku jsme letos vybrali 356 463 korun! Děkujeme!

Letošní ročník Dne pro Zuzanku se opravdu vydařil! Ve spolupráci s MŠ Sokolská, Dětská, Oskárek Otrokovice a DC Vlnka jsme ve středu 9. prosince vybrali 356 463 korun! Společně jsme tak podpořili nákup dalšího potřebného vybavení na dětskou onkologii v Brně.

Všem opravdu moc a moc děkujeme za přímé příspěvky i za nákup drobných dárečků na našem jarmarku!

Speciální poděkování patří také našim hostům Anetě Langerové, hercům Městského divadla Zlín, hokejistům Martinu Hamrlíkovi a Petru Čajánkovi, panu primátorovi Miroslavu Adámkovi… a samozřejmě všem dalším, kteří se zasloužili o příjemný průběh a skvělý výsledek celé akce.

 

 

Fotogalerie:

Foto – Ria Cardová

 

Den pro Zuzanku

 

Jedná se o jednorázovou finanční sbírku, z jejíhož výtěžku jsou vždy nakupovány konkrétní pomůcky a vybavení pro oddělení dětské onkologie v Brně.

Celá akce se jmenuje po Zuzance, která k nám chodila do školky a v srpnu 2012 podlehla v pěti letech zákeřné nemoci – leukemii. Od toho roku jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto dobročinnou akci, která má nejen připomenout Zuzančinu památku, ale také ukázat dětem ze školky, že i ony mohou pomoci…

Podstatou sbírky je charitativní jarmark, na němž se prodávají  výrobky dětí, které mohou nakoupit rodiče i další návštěvníci. K částce za prodané výrobky ještě rodiče dětí přispívají libovolnou částkou jako „dobrovolným vstupným“ na akci. Velmi podstatnou část shromážděné částky tvoří také dobrovolné příspěvky od dárců – firem, které také pravidelně oslovujeme.

 

Reportáže z minulých ročníků:

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2012

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2013

Reportáž + fotogalerie z Dne pro Zuzanku 2014