Fotogalerie: Návštěva Ústavu chemie

V červnu navštívily Ústav chemie na Univerzitě T. Bati děti z mateřské školy Osvoboditelů ve Zlíně. Zde bylo pro ně připraveno zábavné chemické dopoledne.

Na děti čekala návštěva laboratoře a pokusy. Postupně díky pokusům děti zjistily, že chemie je hodně barevná ( přeměna vody na víno). Viděly nehořlavý kapesník, který i když hořel, tak zůstal v původním stavu. Každé dítě si zkusilo připravit barevný gejzír ve zkumavce za použití střičky. Děti si samostatně zkusily vyrobit blesky pomocí generátoru a snažily se uvést do chodu autíčka na vodíkový pohon. Ovšem nejatraktivnější byla asi chemie ohnivá – pokus Faraonův had, který se vinul z hořícího popela, či hoření směsi síry se zinkem (světelný efekt), děti sledovaly s nadšením. Děti vyzkoušely svoji statečnost při zapálení pěny na dlani. S údivem sledovaly, co se bude dít, když se zapálí nafouknutý balonek. A posledním pokusem byla příprava tzv. sloní pasty, která vypěnila do gigantických rozměrů.

Fotogalerie