Informace ze školní jídelny: Označování alergenů

Vážení rodiče,

od 13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin a všech zařízení veřejného stravování označit alergeny, které mohou způsobit u některých strávníků alergie na určité potraviny.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků § 8 odstavec 10

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační tak, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku označeno číslem ze seznamu potravinových alergenů.

 

alergeny

 

Zdroj úvodního fota:
http://www.therootofhealth.com/food-allergies-intolerances/