Informace k zápisu do MŠ

Milí rodiče, připomínáme, že dne 11. 5. končí registrace dětí na www.zapisdomszlin.cz

Příjem vyplněných Žádostí o přijetí bude dne 13. 5. 2021:

8. 00 – 12. 00 a 13. 00 – 16. 00

Osobní předání vytištěných žádostí proběhne u hlavního vstupu do MŠ v určených hodinách, časovou registraci rodiče v naší MŠ nepotřebují.  

Žádost o přijetí musí opatřena razítkem dětského lékaře.