Ke stažení: Čestné prohlášení k nástupu do MŠ

  • 4.5.2020

Milí rodiče, níže si můžete stáhnout PDF formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který bude potřeba vyplnit a odevzdat při nástupu vašeho dítěte do MŠ.

Poznámka: Datum vyplňte až při nástupu dítěte do MŠ