Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2013/2014

           Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace 76001 Zlín

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní                                          rok 2013/2014

 

1. Věk dítěte – přednost mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

2. Sourozenec dítěte umístěného v naší mateřské škole

3. Bydliště – město Zlín

_____________________________________________________________

4. Zaměstnanost obou rodičů

5. Dítě, které dovrší 4 let věku