Naše jídelní lístky prošly na jedničku hodnocením nutriční terapeutky!

Jak pestrý je jídelníček naší MŠ? Stravují se děti zdravě?

Přes portál Jídelny.cz jsme si nechali zpracovat odborný posudek jídelníčku za letošní březen. Máme radost, dopadlo to na jedničku! Nutriční terapeutka z lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně nám udělila jedničky ve všech sledovaných kategoriích (spotřební koš, pestrost stravy a nápaditost).

Celková známka je tedy za 1 🙂

 

Odborné hodnocení

Již po prvním letmém nahlédnutí je uvedený jídelní lístek (JL) velmi nápaditý. Školní jídelna nabízí zajímavé a inovativní receptury. Stejně tak uvedený spotřební koš je správně plněn.

Polévky:

V nabídce polévek sledujeme zejména nabídku zeleninových a luštěninových polévek, druhy nabízených obilovin, případně uzeniny v polévkách.
Polévky jsou zajímavé a do řady z nich je zařazena obilovina (vločky, bulgur, jáhly, špalda apod). Nabídka luštěninových polévek nebo polévek s luštěninou je lehce snížená oproti doporučné frekvenci, ta je 3-4x do měsíce, uvedený JL nabízí luštěninovou polévku 2x za měsíc.
K nápravě doporučuji nenabízet vždy pouze plnou luštěninovou polévku, ale přidávat malé množství luštěniny např. do vločkové polévky, česnekové polévky, kroupové polévky apod. Pro děti je tato nabídka lépe stravitelná.
Nabídka polévek zeleninových a se zeleninou by měla převažovat, v JL by se měla objevit optimálně 12x za měsíc. V uvedené nabídce zeleninových polévek oceňuji zejména inovaci (mrkvová polévka, polévka z dýně, cuketová apod.).
Pro zlepšení situace bych navrhovala častější zařazení luštěniny do polévek a obiloviny zařazovat do zeleninových polévek.

Hlavní jídla:

Nabídka hlavních jídel je vhodně volená a většinou ladí s polévkou i s nabídkou svačin.
V nabídce je vhodně střídáno maso drůbeží, vepřové i hovězí, dokonce se objevuje i maso králičí. Nabídka rybího masa je dostatečná tj. 2x za měsíc, oceňuji také jejich zajímavé receptury: pečená ryba v kopru, pečená ryba v zelenině.
Dostatečná je také nabídka pokrmů s luštěninou tj. 2x za měsíc, opět doporučuji častější zařazení luštěnin a ne vždy jako plný luštěninový pokrm. K lepší stravitelnosti doporučuji přidání luštěnin v menším množství do pokrmu nebo do přílohy (do rýže, do rizota, do knedlíků apod.).
V jídelním lístku MŠ by se neměla objevovat nabídka uzeniny, tuto podmínku bohužel uvedený JL nesplňuje. V den, kdy je nabízena uzenina, je nabízena také pomazánka z nivy na svačinu. Tato kombinace není vhodná z důvodu velkého množství soli v jednom dni.
Nabídka zeleniny k hlavním jídlům je v uvedeném JL dostatečná, vždy by měla být nabízena ať již ve formě salátu nebo tepelně upravené zeleniny, tuto podmínku jídelna splňuje.

Svačiny:

Nabídka přesnídávek a odpoledních svačin je velice pestrá a zajímavě navržená.
V nabídce oceňuji střídání pečiva a zajímavou nabídku zeleninových pomazánek (z tofu, bryndzová, celerová aj.).
Nabídka zeleniny a ovoce na svačiny splňuje požadavky doporučené pestrosti, v uvedeném JL je každý den nabízena zelenina nebo ovoce, dále je dostatečná také nabídka luštěninových i rybích svačinek.
Kladně také hodnotím střídmé zařazování sladkých svačin.

Závěr:

Uvedený JL je velice nápaditý a pestrý. Myslím, že drobné výtky v hodnocení nebude pro školní jídelnu problém napravit. Školní jídelně přeji spokojené strávníky, kterým chutná.

 

Klady JL:

  • Dostatečná nabídka zeleniny a ovoce.
  • Dostatečná nabídka obilnin.
  • Dostatečná nabídka mléka a mléčných výrobků.
  • Dostatečná nabídka pokrmů z ryb.
  • Nápadité receptury.
  • Vhodné množství sladkých jídel.
  • Nevyužívání uzenin v polévkách.
  • Nezařazování smažených pokrmů.

 

Na co si dát pozor:

  • Používání uzenin v hlavních pokrmech.
  • Množství luštěninových a zeleninových polévek.

 

Tabulka hodnocení – hodnotíme jako ve škol: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší

 

Kategorie Známka Odůvodnění
Spotřební koš 1 Všechny kategorie plněni do limitu +/- 25 %.
Doporučená pestrost stravy 1- V JL je dostatek všech doporučovaných komodit (luštěniny, ryby, zelenina, ovoce, mléko a ml. výrobky). Nedoporučovaných komodit je využíváno v malém množství nebo v rozumné míře (sladké pokrmy, smažené pokrmy, uzeniny).
Nápaditost (originální suroviny, receptury) 1 JL obsahuje velké množství nápaditých receptur a surovin.
Celková známka 1 Průměr známek

 

Hodnocení provedla

Mgr. Sylva Šmídová, nutriční terapeut
Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta, Masarykova univerzita

V Brně dne 3. 5. 2015

Ke stažení

 – celá zpráva a hodnocení včetně jídelních lístků (PDF, 1.1 MB)