Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zák. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace nedostala žádnou žádost na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zák. o svobodném přístupu k informacím.