Publicita – EU

Informace k realizaci projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I:

Šablony I v MŠ Kolektivní dům

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.

Informace k realizaci projektu Výzva 63 v MŠ Kolektivní dům:

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Informace k projektu:

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III