Stravování a platby

Stravné a školné – přehled pro rodiče:  PDF – Stravné/školné – 04/2022                              

Pokud se dokument nenačte správně v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem na odkaz a „Uložit odkaz jako…“    

Heslo vám sdělíme v MŠ

 

Záloha na stravování

Při nástupu dítěte do MŠ se platí hotově záloha 500,- Kč na stravování. Tuto částku prosím uhraďte do 1 měsíce po nástupu do školky ( u vedoucí stravování v úřední den). Záloha je platná po celou dobu docházky a stravování dítěte v MŠ.

 

Stravné

Finanční limity na nákup potravin – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Od 1.9.2021 dochází k navýšení finančních limitů na nákup potravin:

Strávníci 2 – 6 let:

Přesnídávka 11 Kč (6 Kč přesnídávka + 5 Kč na nápoje)
Oběd 26 Kč
Svačina 11 Kč
Celkem 48 Kč

Strávníci 7 – 10 let (děti, které mají odklad školní docházky)

Přesnídávka 11 Kč (6 Kč přesnídávka + 5 Kč na nápoje)
Oběd 29 Kč
Svačina 11 Kč
Celkem 51 Kč

 

Školné

Ve školním roce 2021/2022 bude výše školného 780 Kč.

Předškolní děti: zdarma
Děti s odkladem školní docházky: zdarma
Ostatní děti: 780 Kč
  • školné platí všechny děti, které jsou žáky MŠ, i když o prázdninách školku nenavštěvují
  • školné se netýká předškolních dětí

Pokud rodiče pobírají soc. dávky, lze požádat o oproštění od platby školného.

Ukončení školního roku 2021/2022 v MŠ nastává k 31. 8. 2022.

 

Platba stravného

Platby za odebranou stravu a školné uhradí rodiče vždy do 15.dne následující měsíc a to převodem na účet MŠ  1422522399/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Platby mohou být uhrazeny takto:

– zřízením souhlasu s inkasem v peněžním ústavu (formulář u ved. stravování)
– převodem na účet v ČS: 1422522399/0800
var. symbol: rodné číslo dítěte

Stravné i školné se platí vždy do 15. dne v měsíci.

 

Označování alergenů – informace:

Od 13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin a všech zařízení veřejného stravování označit alergeny, které mohou způsobit u některých strávníků alergie na určité potraviny. Podrobnosti najdete ve zvláštním článku: http://mskolektivnidum.cz/info-ze-skolni-jidelny-oznacovani-alergenu/

 

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny (.pdf)

 

Kontakty – vedoucí stravování

Vedoucí stravování:
Radana Prokopová

Úřední den:
Pondělí 12.30 – 16.30 hod

Telefon:
577 217 832