Stravování a platby

Stravné a školné – přehled pro rodiče

Heslo vám sdělíme v MŠ.

Záloha na stravování

Při nástupu dítěte do MŠ se platí hotově záloha 1000,- Kč na stravování.

Tuto částku prosím uhraďte do 1 měsíce po nástupu do školky ( u vedoucí stravování v úřední den). Záloha je platná po celou dobu docházky a stravování dítěte v MŠ.

Stravné

Finanční limity na nákup potravin – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Od 1. 9. 2023 dochází k navýšení finančních limitů na nákup potravin:

Strávníci 2 – 6 let:

Přesnídávka8 Kč
Oběd30 Kč
Svačina11 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem54 Kč

Strávníci 7 – 10 let (děti, které mají odklad školní docházky)

Přesnídávka9 Kč
Oběd32 Kč
Svačina11 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem57 Kč

Školné

Ve školním roce 2023/2024 je výše školného 800 Kč / měsíc.

Předškolní děti:zdarma
Děti s odkladem školní docházky:zdarma
Ostatní děti:800 Kč
  • školné platí všechny děti, které jsou žáky MŠ, i když o prázdninách školku nenavštěvují
  • školné se netýká předškolních dětí

Pokud rodiče pobírají soc. dávky, lze požádat o oproštění od platby školného.

Ukončení školního roku 2023/2024 v MŠ nastává k 31. 8. 2024.

Platba stravného

Platby za odebranou stravu a školné uhradí rodiče vždy do 15.dne následující měsíc a to převodem na účet MŠ  1422522399/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Platby mohou být uhrazeny takto:

– zřízením souhlasu s inkasem v peněžním ústavu (formulář u ved. stravování)
– převodem na účet v ČS: 1422522399/0800
var. symbol: rodné číslo dítěte

Stravné i školné se platí vždy do 15. dne v měsíci.

Označování alergenů – informace:

Od 13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin a všech zařízení veřejného stravování označit alergeny, které mohou způsobit u některých strávníků alergie na určité potraviny.

Podrobnosti najdete v tomto článku:
Informace ze školní jídelny: Označování alergenů

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny (.pdf)

Finanční limit na nákup potravin (.pdf)

Kontakty – vedoucí stravování

Vedoucí stravování:
Radana Prokopová

Úřední hodiny:
Pondělí 12.30 – 16.30 hod

Telefon:
577 217 832