Schůzka rodičů nově přijatých dětí – školní rok 2013/2014