4. třída – Berušky

Berušky

Třídní učitelky

Bc. Kateřina Hoke
Magdalena Dufková

Telefon

+420 731 654 262

Fotogalerie třídy