4. třída – Berušky

Berušky

Třídní učitelky

Magdalena Dufková
Miroslava Bartoňová

Telefon

+420 731 654 262

Fotogalerie třídy