3. třída – Motýlci

Motýlci

Třídní učitelky

Jitka Fusková
Mgr. Hana Kadlčáková (ředitelka)

Telefon

+420 731 654 254

Fotogalerie třídy