Upozornění k věku dětí při zápisu do MŠ

Milí rodiče,

abychom předešli možným nedorozuměním, níže připomínáme důležitou část textu z webu www.zapisdomszlin.cz. Velmi by nás mrzelo, kdybyste text přehlédli a s dítětem např. zbytečně absolvovali lékařské prohlídky, apod.

Děkujeme za pochopení.

 

Do systému k řádnému zápisu dne 15.3.2016 zaregistrujte pouze děti, které

dovrší minimálního věku 3 let do 31.12.2016.

Žádosti mladších dětí nebudou u zápisu 15.3.2016 do přijímacího řízení zařazeny.

Mladší děti, které dovrší věku 3 let 1.1.2017 a později, mohou být přijaty dodatečně v případě, že po ukončení řádného přijímacího řízení zůstanou v kapacitě dané mateřské školy volná místa. Možnost pozdějšího podání žádosti a případného přijetí mladšího dítěte je nutno vždy předem projednat s ředitelkou dané mateřské školy.