V pondělí 18. 5. otevíráme MŠ!

Milé děti a rodiče, krizový štáb statutárního města Zlína rozhodl o otevření zlínských MŠ. Přečtěte si prosím níže uvedenou zprávu.

A nezapomeňte prosím také na podepsané čestné prohlášení.

Aktualizace: Zde najdete důležité informace k opětovnému nástupu do MŠ.


Tisková zpráva

Zlín – Krizový štáb statutárního města Zlína rozhodl, že se Mateřské školy zřizované městem opět otevřou v pondělí 18. května 2020, tedy o týden dříve, než bude otevřen I. stupeň základních škol.

„Původně jsme chtěli školky otevřít v termínu otevření 1. stupně základních škol, ale na základě podnětů rodičů jsme se rozhodli, že školky otevřeme již od 18. 5. Dřívější termín nebyl možný skrze zápisy, které mají proběhnout v příštím týdnu. Zároveň plánujeme přes prázdniny rozšířený provoz školek i školních družin,“ uvedl primátor města a předseda krizového štábu Jiří Korec.  

Aby byl návrat dětí do mateřských škol bezpečný jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče a v neposlední řadě také pro všechny zaměstnance MŠ, je nutno dodržovat pokyny a doporučení uvedená v dokumentu MŠMT. V souvislosti s obnovením provozu mateřských škol vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:

–        Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky,

–        Dodržovat odstup 2 metry,

–        Minimalizovat velké shromažďování osob před školou,

–        Po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,

–        Nevodit do MŠ děti s příznaky COVID-19,

–        Důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si samy jídlo a pití nenabírají
          a neberou si ani samy příbory),

–        Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce následující prohlášení,

a)         písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a 

b)         písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu MŠMT. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Kompletní soubor hygienických opatření pro školská zařízení naleznete ZDE.