Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy

Do Mateřské školy Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvkové organizace byly od školního roku 2013/2014 přijaty děti s tímto registračním číslem:

 

 

4                                             109

5                                             119

8                                             122

9                                             126

18                                          133

21                                          137

27                                          141

30                                          142

36                                          147

42                                          150

44                                          151

49                                          153

51                                          158

61                                          174

65                                          179

72                                          180

80                                          181

86                                          183

96                                          184

99                                          188

100                                        193

               

Prosíme zákonné zástupce dítěte, aby se ve čtvrtek 9.5.2013 v době od 8.00 – 14.00 hod. dostavili k podpisu rozhodnutí o přijetí.