Žádost o ošetřovné – březen 2020

Milí rodiče, níže pro vás máme předvyplněný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě, který slouží k uplatnění nároku pro úřady.

Důležité: Nezapomeňte před podáním žádosti vyplnit údaje k dítěti v prvním řádku v sekci A.

Důležité: Dokument je zaheslován stejným heslem, jako používáme u fotogalerií.

Pokud heslo neznáte, ozvěte se prosím:
vedoucí stravování Radaně Prokopové (info@mskolektivnidum.cz, +420 577 217 832)
nebo paní ředitelce Haně Kadlčákové (+420 605 300 641)