Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2013/2014

V pátek 18.1.2013 v době od 13 do 18 hodin proběhne na zlínských základních školách zápis dětí do 1. tříd.

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. 8. dovrší 6 let a děti po odkladu školní docházky. O podrobnostech se informujte na webu dané školy.

Informace o školách najdete přehledně například na www.rodinavezline.cz.