Zápis ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání

Milí rodiče,

MŠMT stanovilo, že zápisy ukrajinských dětí do škol na školní rok 2022 – 2023, proběhnou v termínu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Statutární město Zlín se s řediteli škol dohodlo, že den zápisu bude jednotný pro základní školy a také jednotný pro mateřské školy, které jsou statutárním městem Zlínem zřizovány:

Z  Á  P  I  S

ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem pro školní rok 2022 – 2023

se koná

2. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin

Dokument: